Tấn Công Thường

Nhân Vật Tên Miêu Tả Type Aloy Aloy Bắn Chớp Nhoáng Bắn Chớp Nhoáng Tấn Công Thường: Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.
Trọng Kích: Ngắm bắn chuẩn hơn, sát thương cao hơn.
Khi ngắm bắn, hơi lạnh sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên mang đầy hơi lạnh sẽ gây

Sát Thương Nguyên Tố Băng

Tấn Công Khi Đáp: Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, đồng thời lao nhanh xuống đất và gây sát thương phạm vi khi chạm đất. Tấn Công Thường Amber Amber Xạ Thủ Thần Xạ Thủ Thần Tấn Công Thường:Thực hiện tối đa 5 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích:
Sát thương càng cao, ngắm bắn càng chuẩn.
Khi ngắm bắn, ngọn lửa sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên đầy lửa sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa.

Tấn Công Khi Đáp:
Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Tấn Công Thường Arataki Itto Arataki Itto 30x30px Huyền Thoại Đấm Nhau Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 4 lần chém liên tiếp.
Lần chém thứ 2 và thứ 4 trúng địch sẽ lần lượt nhận 1 tầng và 2 tầng “Quỷ Lực Vô Song”.
Tối đa sở hữu 5 tầng “Quỷ Lực Vô Song”, mỗi lần kích hoạt đều sẽ làm mới thời gian duy trì của Quỷ Lực Vô Song đã có.
Ngoài ra, trong một thời gian ngắn sau khi xung kích hoặc thi triển kỹ năng nguyên tố “Tuyệt Kỹ Masatsu – Akaushi Công Phá!”, số lần liên kích đánh thường sẽ không bị tái lập.

Trọng Kích
Khi nhấn giữ để thực hiện trọng kích, nếu có Quỷ Lực Vô Song sẽ thi triển “Arataki Kesagiri” không tiêu tốn thể lực. Arataki Kesagiri mỗi lần tấn công sẽ tiêu hao một tầng Quỷ Lực Vô Song; Khi tiêu hao đến tầng cuối cùng sẽ thi triển thêm đòn kết liễu mạnh mẽ.
Khi không có Quỷ Lực Vô Song sẽ tiêu hao thể lực để thi triển một lần Nhát Chém Saichimonji cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường, đồng thời gây sát thương

phạm vi

Bạn đang đọc: Tấn Công Thường

khi chạm đất. Tấn Công Thường Barbara Barbara Giọng Ca Của Nước Giọng Ca Của Nước Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 4 lần tấn công hoa nước, gây

Sát Thương Nguyên Tố Thủy

.

Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, sau tiếng ngân, gây

Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy

.

Tấn Công Khi Đáp
Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thủy, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây

Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy

khi chạm đất. Tấn Công Thường Beidou Beidou Đại Dương Đại Dương Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 5 lần chém liên tục .

Trọng Kích:
Duy trì tiêu hao thể lực, chém nhanh liên tiếp.
Sau khi Trọng Kích kết thúc, sẽ bổ một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp:
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường, đồng thời gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Tấn Công Thường Bennett Bennett Kiếm May Mắn Kiếm May Mắn Tấn Công Thường:
Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tục .

Trọng Kích:
Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp:
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Tấn Công Thường Chongyun Chongyun Bốn Cách Diệt Tà Bốn Cách Diệt Tà Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần chém liên tiếp.

Trọng Kích:
Duy trì tiêu hao thể lực, chém nhanh liên tiếp.
Sau khi Trọng Kích kết thúc, sẽ bổ một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp:
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường, đồng thời gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Tấn Công Thường Gorou Gorou Mũi Tên Cào Xé Mũi Tên Cào Xé Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích
Ngắm bắn gây sát thương cao hơn và chính xác hơn.
Khi ngắm bắn, nham thạch sẽ tích tụ liên tục trên mũi tên. Mũi tên tích đầy nham thạch sẽ gây

Sát Thương Nguyên Tố Nham

.

Tấn Công Khi Đáp
Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, đồng thời lao nhanh xuống đất và gây sát thương phạm vi khi chạm đất. Tấn Công Thường Klee Klee Bằng Bằng Bằng Bằng Tấn Công Thường: Ném ra những thứ phát nổ khi va chạm! Tấn công nổ tối đa 3 lần, gây

Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa

.

Trọng Kích: Tiêu hao thể lực nhất định, sau tiếng ngân là bắn phá kẻ địch, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.

Tấn Công Khi Đáp: Ngưng tụ sức mạnh của lửa, tấn công từ trên không xuống đất, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa khi chạm đất.

Tấn Công Thường Mona Mona Điểm Hóa Nhân Quả Điểm Hóa Nhân Quả Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần tấn công hoa nước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy.

Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, sau tiếng ngân, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy.

Tấn Công Khi Đáp
Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thủy, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy khi chạm đất.

Tấn Công Thường Tartaglia Tartaglia Chém Mưa Chém Mưa Tấn công thường: Thực hiện tối đa 6 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng kích: Sát thương càng cao, ngắm bắn càng chính xác.
Khi nhắm bắn, sức mạnh nguyên tố Thủy sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên tụ đầy dòng chảy sẽ gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy khi bắn trùng địch và, thi triển hiệu ứng Đoạn Lưu.
Đoạn Lưu: Địch ở trạng thái Đoạn Lưu khi bị Tartaglia tấn công, sẽ tạo hiệu quả Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy. Sát thương do những hiệu quả này gây ra được xem là tấn công thường.

  • Đoạn Lưu – Né: Khi tụ lực ngắm bắn trúng địch đang bị Đoạn Lưu ảnh hưởng, sẽ gây sát thương phạm vi liên tục. Đoạn Lưu – Cứ mỗi 0.7s mới có hiệu quả một lần.
  • Đoạn Lưu – Phá: Nếu địch chịu sự ảnh hưởng của Đoạn Lưu khi bị Tartaglia đánh bại sẽ tạo ra xoáy nước tăng thêm hiệu quả Đoạn Lưu cho địch ở gần.

Tấn Công Khi Đáp: Bắn ra một cơn mưa tên lên không trung rồi rơi xuống, gây sát thương phạm vi liên tục vào lúc va chạm.
Khi Tartaglia đang ở dạng cận chiến Trang Phục Ma Vương: Thủy Triều, anh không thể thi triển Tấn Công Khi Đáp.

Tấn Công Thường Yanfei Yanfei Hỏa Ấn Hỏa Ấn Tấn Công Thường: Bắn cầu lửa liên tục, gây tối đa 3 lần

sát thương nguyên tố Hỏa

. Khi đánh thường trúng địch sẽ tạo cho Yanfei 1 Đan Hỏa Ấn. Ban đầu tối đa chỉ được 3 Đan Hỏa Ấn, mỗi lần kích hoạt sẽ làm mới thời gian duy trì Đan Hỏa Ấn đã có. Mỗi Đan Hỏa Ấn sẽ giảm thể lực tiêu hao cho Yanfei, đồng thời sẽ biến mất khi Yanfei rời trận.

Trọng Kích: Tiêu hao thể lực, sau tiếng ngân, tiêu hao tất cả Đan Hỏa Ấn để gây sát thương nguyên tố Hỏa về phía trước. Dựa vào số lượng Đan Hỏa Ấn tiêu hao để cường hóa phạm vi và sát thương của trọng kích lần này.
Tấn Công Khi Đáp: Ngưng tụ sát thương nguyên tố Hỏa, xung kích từ trên không xuống đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây sát thương phạm vi nguyên tố Hỏa khi chạm đất.

Tấn Công Thường

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*